Proces og installation

I det følgede afsnit er processerne bag Dansih Clean Water's units beskrevet.

Processerne er automatiserede, således at drift og vedligeholdelse af systemet er minimeret. Vore innovative løsninger er derfor velegnet til installation, hvor den automatiserede drift er afgørende i den daglige rutine.

Følgende er inkluderet i leverancen fra vore autoriserede distributører:

  • DCW unit for desinfektion og energi -besparelse 
  • Beholder til salt 
  • Beholder til Neuthox® 
  • ORP sensor
  • Injektionsspyd for Neuthox® 
  • Indbygget doseringspumpe
  • DCW transmitter for ORP sensor
  • Opsætning af anlægget og idriftsættelse
  • Udførlig instruktion af anlæggets funktion

 

Udnytter man muligheden for at sænke temperaturen i det varme vand til under 50°C er der ikke mere en beskyttelse mod Legionella fra det varme vand.

Med et DCW system er det sikkert at temperatur sænke, det er fuldt dokumenteret i vor EUDP rapport.

 

Som option tilbydes blandt andet:

Kommunikationspakker både til GSM og ethernet

Stand-alone ramme af rustfast stål

Splitterboks for CRS signal fra vandur

 


 

Tilbagestrømningssikring

Danish Clean Water A/S har et certifikat fra Teknologisk Institut, hvoraf det fremgår, at Neuthox® er klassificeret, som en væske af kategori 2 og at en kontrollerbar tilbagestrømningsventil af typen EA er påkrævet.VVS installatøren skal sikre at en kategori 2 ventil monteres foran anlæg i henhold til DS/EN 1717

Certifikat tilbagestrømningssikring

 


 

Principskema - proces

Produktion af Neuthox® foregår ved en elektrolytisk process, hvor vand og salt indgår.

Processen producerer hypoklorsyre og hypoklorit i et bestemt forhold.

Neuthox® har en pH værdi på 8,5.

Processkema

 


 

Principskema - installation

Dansih Clean Water anlæg placeres typisk i " varmerummet" eller "keddelrummet" for derved at være så tæt på varmekilden som muligt.

Doseringen af Neuthox® foregår direkte i varmtvandsrøret. ORP-sensoren giver signal til DCW unit'en om niveauet af mængden af organisk belastning i vandet. Niveauet er et udtryk for hvor meget der skal doseres. Typisk doseres der mellem 0,2 - 0,5 ppm Neuthox®. Det vil sige mellem 4 - 10 dl per kubikmeter varmt brugsvand.

Idet der intet varmtvandsforbrug er i en periode, stopper doseringen. Feks. i weekenden eller ferie perioder.

Principskema for installation

 


 

Anlæg i varmerum

Væghængt anlæg med salt og Neuthox® beholder.

Billedet er typisk for T10 modellen, doseringspumpen er påmonteret Neuthox® beholder

 


 

Installation af ORP sensor

ORP sensor ses øverst i billedet

Installationen af ORP sensoren forgår ved en indsløjfning. To gang årligt skal ORP sensoren kalibreres, det forgå uden gener for brugerne. Kalibreringen tager under en halv time.

Indsløjfning af ORP sensor

 


 

Installation af injektor

Injektor med indbygget kontraventil. 

Mellem injektor or ORP sensor skal der være en 90 graders bøjning for at sikre en optimal opblanding

Injektor for Neuthox® i varmtvandsinstallationen

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af