Legionellabekæmpelse

En stigende problematik i vandforsyning og varmtvandssystemer er legionella, som er en almindeligt forekommende bakterie i ferskvand. Bakterien kan give legionærsyge, som kan være farlig for mennesker. I de senere år har Statens Serum Institut registreret over 200 årlige tilfælde af legionærsyge – muligvis på grund af varmere klima og mere gunstige vilkår for bakterien. Legionærsyge viser sig som en svær lungebetændelse, og smitten sker ved indånding af forstøvede vandpartikler, eksempelvis fra bruseren. Den rammer især ældre og personer med svækket immunforsvar, og i 15 procent af tilfældene dør den smittede af legionellainfektionen. 

Miljøvenlig bekæmpelse

Danish Clean Water A/S tilbyder løsninger til legionellabekæmpelse, og vi har udviklet et effektivt og miljøvenligt biocid. Traditionel bekæmpelse af legionella går ud på at holde temperaturen over 50 °C i varmtvandsbeholderne og jævnligt skylle igennem med 70 °C varmt vand. Imidlertid kan der i mange tilfælde stadig påvises legionellabakterier trods hedvandsdesinfektion, og metoden er både dyr og energitung. Andre teknologier med, UV eller klordioxid er enten ineffektive, belastende for miljøet eller sundhedsskadelige for medarbejdere og brugere.

Dokumenteret kontrol

Vi har gennem et toårigt projekt dokumenteret, at vores NEUTHOX®-teknologi fjerner legionellabakterier til under detektionsgrænsen Samtidig forhindrer vores teknologi biofilm i at dannes på indersiden af rørsystemerne. Aktivstoffet består af hypoklorsyre, som findes i menneskets eget immunforsvar og restproduktet består af vand og salt. Vores biocid er derfor både grønt og sikkert for medarbejdere og brugere, og teknologien er økonomisk i drift.

Vores teknologi er relevant for blandt andre ejendomsadministratorer, plejehjem, hospitaler, hoteller og idrætsanlæg, hvor beboere og brugere kan blive udsat for legionella smitte. For eksempelvis industrien, hvor køletårne kan sprede aerosoler med forurenede vandpartikler, og for supermarkeder, hvor vandforstøvere i grøntafdelingen har været påviste smittekilder, er Danish Clean Waters units også en grøn og effektiv løsning. 

Vores toårige legionellaprojekt er udarbejdet i samarbejde med følgende partnere:

  • Teknologisk Institut
  • Statens Serum Institut
  • Syddansk Universitet
  • Sønderborg Sygehus
  • Sønderborg Andelsboligforening
  • Sønderborg Fjernvarme
  • Alsion
  • Sønderborg Kommune 

Læs rapporten fra projektet her

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af