Energibesparelser

Mange boligforeninger, kommuner, hospitaler og andre centrale distributører af varmt vand er underlagt stigende krav om energibesparelser – samtidig med, at de er tvunget til at skrue op for temperaturen for at bekæmpe legionella. På eksempelvis hoteller, hvor varmtvandsforbruget varierer efter belægningen på værelserne, kan stillestående, lunkent vand danne fremragende grobund for legionella. Traditionel bekæmpelse består derfor af at skylle rørene igennem med hedt vand, hvilket giver et unødvendigt vandspild og energiforbrug.

Økonomiske fordele

Danish Clean Water tilbyder løsninger, som dokumenteret fjerner både biofilm og bakterier i rørsystemerne. Det betyder, at temperaturen på det varme brugsvand kan skrues adskillige grader ned. For et boligselskab kan besparelserne på energiforbruget tjene hele anlægget hjem på to år efter installation af vores DCW-units. I samarbejde med Dansk Energirådgivning har vi udarbejdet et eksempel på Dybbøl Plejecenter i Sønderborg, hvor man ved at sænke fremføringstemperaturen på det varme brugsvand fra 57,5oC til 45oC kan opnå en årlig energibesparelse på 50.000 kWh. Det svarer til en besparelse på 22.000 kroner om året, de totale anlægs investeringer er 105.000 kroner, derved opnås en tilbagebetalingstid på 4,1 år.

Vi kalder det "Energi-rigtige Legionella løsninger".

Bedre ydeevne

Industrien kan også opnå store energifordele og på én gang leve bedre op til energikrav og forebygge spredning af legionella fra køletårne. Biofilm lægger sig også på indersiden af varmevekslere og kan blive så tyk, at den medfører dårligere varmeoverførsel og lavere ydeevne (COP). I biofilmen trives legionella, som kan spredes i lokalområdet med vandpartikler fra køletårnene. Ved at bekæmpe bakterier i procesvandet, kan kondenseringstemperaturen sænkes, så belastningen på kompressoren bliver mindre. Dermed kan en procesvirksomhed opnå energibesparelser på mellem 7- 15 procent. Med vores DCW-units kan driften fortsættes, mens det miljøvenlige biocid NEUTHOX® fjerner biofilmen i varmevekslere og rørsystemer.

Klimafordele

Bekæmpelse af biofilm og bakterier har store klimamæssige fordele, samtidig med at varmtvandsstrengene holdes bakteriefri. Lavere temperaturer betyder mindre energitab og lavere CO2-udledning til miljøet. 

Hvad siger dansk lovgivning

Varmt vands temperatur skal være 50°C eller højere jævnfør BR15 med mindre der indføres en alternativ løsning til sikring mod Legionella. DCW sikrer mod Legionella hvilket er dokumenteret i det omfattende testprogram EUDP 2013-I. I Rørcenteranvisning 017 beskrives anvendelsen af DCW-units i varmtvandsinstallationer.  Forsyning af varmt vand er derved ikke underlagt lovkrav om en minimums temperatur på 50 °C i cirkulationssystemet. 

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af