Dyrehold

For de primære fødevareproducenter er det en kendt problematik, at dyrene forurener deres egen vandforsyning. Dyrene bliver derfor kontinuerligt udsat for infektioner, som belaster deres trivsel, vækst og ydeevne. Traditionelt har dette medført en betydelig brug af antibiotika inden for fødevareproduktionen, eksempelvis i kvægopdræt og på kyllingefarme. Det betyder omfattende udgifter til penicillin og belastning af miljøet. Økologiske producenter er desuden underlagt en række skrappe krav, som begrænser deres muligheder for at bekæmpe infektioner, og dyrenes overlevelse og sundhed bliver presset.

Trivselsfordele

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis malkebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, vokser hurtigere og trives bedre. Det giver eksempelvis bedre, flere og sundere kyllinger og andre slagtedyr, og det kan aflæses på bundlinjen.

Økonomiske fordele

Danish Clean Water A/S tilbyder grønne, effektive og økonomiske løsninger, der bekæmper bakterier i vandforsyninger og derfor betydeligt kan afhjælpe konsekvenserne af den selvpåførte forurening. Vores teknologi forebygger en store del af infektionsrisikoen, og det betyder, at de primære fødevareproducenter kan opnå en bedre økonomi og sundere besætninger. Dermed kan eksempelvis kyllingefarme begrænse brugen af antibiotika og på én gang opnå bedre overlevelse og sundhed blandt dyrene, færre udgifter til penicillin og lavere miljøbelastning.

Miljømæssige fordele

Danish Clean Waters løsninger er miljøvenlige og bruger det ugiftige biocid NEUTHOX® til bekæmpelse af bakterier. Vores ECA-teknologi er godkendt til fødevareproduktion, og restproduktet fra NEUTHOX® består kun af vand og salt. Hypoklorsyren i NEUTHOX® er særdeles effektiv til at fjerne biofilm, og aktivstoffet findes naturligt i immunforsvaret hos både dyr og mennesker. Vores fuldautomatiske DCW-units giver fødevareproducenterne en effektiv bekæmpelse af bakterier i vandforsyningen uden at skade miljøet, medarbejdere eller dyr.

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af