Fordele ved vores teknologi

Danish Clean Water A/S tilbyder en samlet løsning med en række forbundne fordele. Den vigtigste er, at vi kan redde liv på en sikker og miljøvenlig måde. Vores ECA-teknologi sikrer en effektiv bekæmpelse af legionella i rørsystemer og af den biofilm, som bakterierne vokser i. Det er dokumenteret i samarbejde med Statens Serum Institut, at vores løsning fjerner legionella til under detektionsgrænsen. Dermed kan vi bidrage til at forebygge en række af de årlige legionelladødsfald, som rammer ældre og svækkede mennesker.

Grønne løsninger

Vores DCW-units producerer et biocid, NEUTHOX ®, som er særdeles effektiv til at fjerne og forebygge biofilm. Nedgangen i bakterier i brugsvandet kan måles efter få ugers drift, og restproduktet består udelukkende af vand og salt. Aktivstoffet hypoklorsyre findes naturligt i immunforsvaret hos både dyr og mennesker, og både medarbejdere, beboere og miljø skærmes således mod giftige stoffer. NEUTHOX® er derfor også godkendt til fødevareproduktion.

Energibesparelser

Desinfektionen er så effektiv, at det ikke er nødvendigt at opretholde meget høje temperaturer på varmt brugsvand. Det betyder eksempelvis, at kommuner og andre store administratorer af ejendomme kan skrue ned for det varme vand uden at gå på kompromis med sundhed og sikkerhed. Det betyder store besparelser, som kan aflæses på bundlinjen.

Dansk Energirådgivning har i samarbejde med Danish Clean Water A/S udført energiberegninger for Hotel Comwell i Sønderborg. Rapporten viser, at sænkning af fremføringstemperaturen fra 56 °C til 45 °C gav en årlig energibesparelse på knap 100.000 kWh. Det svarer i kroner og ører til en besparelse på cirka 32.000 kroner om året.

For industrien og forsyningsbranchen betyder fjernelse af biofilm også store energibesparelser i køletårne og varmevekslere, hvor ydeevnen bliver betydeligt forbedret, gennem en forøget effektivitet.

Mindre vedligehold

Foruden energibesparelser betyder vores løsninger mindre vedligehold og udskiftning i de tekniske systemer. Mange steder er vandet langt varmere end de typiske 50 °C, fordi de driftsansvarlige vil sikre forebyggelsen og bekæmpelsen af legionella. De høje temperaturer betyder imidlertid, at rørsystemer og beholdere hurtigt kalker til. Med en sikker bakteriologisk bekæmpelse bliver hedvandsdesinfektion overflødig. 

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af