Kommune, region og stat

Danish Clean Water A/S leverer grønne og effektive løsninger til den offentlige sektor. Her har bekæmpelse af legionella og andre bakterier afgørende betydning for menneskers sundhed. Plejehjem, sygehuse og skoler er nogle af de offentlige institutioner, hvor mennesker samles, bader og får drikkevand fra de samme rørsystemer. Da ældre og svækkede mennesker er særligt udsatte for legionella og kan risikere at dø af infektion fra bakterien, har den offentlige sektor en stor interesse i at forebygge sygdommen. I Danmark registreres over 200 tilfælde af legionella om året, men da sygdommen viser sig som lungebetændelse, er tallet formentlig langt højere.

Vanskelig bekæmpelse

Traditionelt har det imidlertid været dyrt at bekæmpe legionella (også kendt som legionærsyge). Bakterierne beskyttes af den slim, der dannes på indersiden af rørsystemer – en substans kendt som biofilm. Biofilmen er modstandsdygtig over for både frostgrader og temperaturer over kogepunktet, og den kan tåle både stærkt sure og stærkt basiske miljøer. Det er nødvendigt at bekæmpe den for at komme bakterierne til livs, men det kan være både vanskeligt, dyrt og miljøbelastende.

Miljøvenlig løsning

Vores løsninger til kommuner, regioner og stat sikrer en effektiv og hurtig bekæmpelse af biofilm og dermed legionellabakteriernes levested. I stedet for stærke kemikalier producerer vores DCW-units en ugiftig desinfektionsvæske, NEUTHOX®. Hypoklorsyren i NEUTHOX® er særdeles effektiv til at fjerne biofilm, og restproduktet består kun af vand og salt. Medarbejdere og miljø skærmes således mod giftige stoffer, og nedgang i legionella i brugsvandet kan måles efter få ugers drift.

God driftsøkonomi

Efter installation af vores DCW-unit skal de driftsansvarlige sørge for at fylde salttabletter på, men i øvrigt kræver anlægget ingen service i den daglige brug. De årlige driftsomkostninger er 5 øre per m3 desinficeret varmtvand inklusiv salt og elektricitet, og vores løsning er derfor både nem, grøn og prisvenlig.

Vi anbefaler, at de teknisk ansvarlige to gange om året gennemgår og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer føleren. 

Kontakt os

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af