Industri

I den industrielle sektor er der en række fordele ved Danish Clean Waters løsninger. Dels kan man ved bekæmpelse af biofilm i køletårne og varmevekslere opnå en større effektivitet og et sænket energiforbrug. Dels kan man med en forbedret bakteriologisk kontrol af procesvandet sænke temperaturen på kondensering i kølesystemerne, hvilket også fører til en forbedret ydeevne (coefficient of performance, COP).

Både direkte og indirekte køling kræver bakteriologisk kontrol. Biofilm i køletårne er ikke blot grobund for bakterier, men sænker også ydeevnen. Dannelse af biofilm på indersiden af varmevekslerne medfører en dårligere varmeoverførsel og dermed et større forbrug af elektricitet. Det er sjældent praktisk muligt at stoppe driften for at rense varmevekslere og rørsystemer mekanisk. Med vores DCW-units kan driften fortsættes, mens biofilmen fjernes på få uger. Det er dokumenteret, at biofilmen ikke blot fjernes, men fremover kan forebygges med kontinuerlig cirkulation af vores desinfektionsvæske NEUTHOX®.

Danish Cleaning Water  har dokumenteret, at NEUTHOX® fjerner biofilm med LOG 5, hvilket helt eliminerer risikoen for legionella.

Kondenseringstemperaturen på procesvandet kan sænkes på grund af en højere effektivt i køletårnet, der kan opnås energibesparelser på mellem 7- 15 procent, ganske enkelt fordi kompressoren bliver mindre belastet.    

Bekæmpelse og forebyggelse

Traditionel bekæmpelse af biofilm i industrielle køletårne og varmtvandssystemer har ofte været enten sundhedsskadelig for medarbejderne, miljøbelastende eller ineffektiv i længden. Vores DCW-units bruger kun almindeligt salt, vand og elektricitet til at danne den særdeles effektive NEUTHOX®-væske, og restproduktet består af vand og salt.

De årlige driftsomkostninger på vores DCW-units er lave, idet NEUTHOX®-væsken bliver produceret på stedet, og vores løsning er derfor både effektiv og økonomisk. Efter installation skal de driftsansvarlige sørge for at fylde salttabletter på, men i øvrigt kræver anlægget ingen service i den daglige brug. Med hensyn til korrosion er de fysisk-kemiske påvirkninger uden betydning for rørsystemet i installationens levetid

Vi anbefaler, at de teknisk ansvarlige to gange om året gennemgår og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer føleren. 

Vores DCW-units er af god kvalitet, økonomisk og miljøvenlig.
Kontakt os for at finde den optimale løsning der passer til din virksomhed.

Kontakt os

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af