Idrætsanlæg

Idrætsanlæg, svømmehaller og sportsfaciliteter bruger ofte store vandmængder og har omfattende rørføringer, som i overvejende grad leder og opbevarer vand ved 20-40 °C. Denne temperatur føles mest behagelig for brugerne, men den er samtidig optimal for opblomstring af bakterier. Da mange mennesker benytter faciliteterne samtidig, udgør de tekniske installationer en potentiel risiko, og de driftsansvarlige afdelinger må konstant bekæmpe bakterier i systemerne.

Legionella

Legionella udgør en central risiko, fordi den trives ved badevandstemperatur og formerer sig i stillestående vand. Ved indånding af forstøvede vandpartikler kan legionellabakterien give en svær lungebetændelse – legionærsyge. Bakterien er hyppigt forekommende, men sjældent et problem for sunde og raske mennesker. Personer, som har nedsat immunforsvar, kan imidlertid blive dødeligt syge af infektionen, og der i Danmark registreres over 200 tilfælde af legionella om året.

Effektiv bekæmpelse

Danish Clean Water leverer effektive og økonomiske desinfektionsanlæg til idrætshaller og tilbyder dermed en hurtig bekæmpelse af biofilm og bakterier. Biofilmen, som sætter sig som en film på indersiden af rørene, fungerer som levested for bakterier, og den har hidtil været problematisk og bekostelig at fjerne. Desinfektion med gennemskylning ved høje temperaturer fjerner ikke biofilmen effektivt, og en del ældre anlæg tåler dårligt at blive udsat for store temperatursvingninger.

Miljøvenlig løsning

Vore unit´s sikrer en effektiv bekæmpelse med desinfektionsvæsken NEUTHOX®, som produceres ved hjælp af vand, almindeligt salt og elektricitet. Hypoklorsyren i NEUTHOX® er særdeles effektiv til at fjerne biofilm, og restproduktet består kun af vand og salt. Medarbejdere og miljø skærmes således mod giftige stoffer, og nedgang i legionella i brugsvandet kan måles efter få ugers drift.

God driftsøkonomi

De årlige driftsomkostninger er ca. 5 øre per m3 desinficeret vand inklusiv salt og elektricitet, og vores løsning er derfor både nem, grøn og prisvenlig. Der er kun meget begrænset service efter installation, og anlægget kræver derfor kun få timers service om året.

Vi anbefaler, at de teknisk ansvarlige to gange om året gennemgår og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer føleren. 

Kontakt os

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af