Forsyning

Danish Clean Water udvikler sikre og økonomiske løsninger til forsyningssektoren, som kan opnå kontante besparelser ved at installere vores units. Bygnings reglementet BR10 henviser bland andet til Rørcenteranvisning 017 og norm for vandinstallationer DS439 i forbindelse med varmtvandsinstallationer. Bygningsreglementet siger bland andet i 8.4 at installationen udeføres for mindst mulig bakterievækst og henviser i øvrigt til Rørcenteranvisning 017. I Rørcenteranvisning 017 beskrives anvendelsen af DCW-unit i varmtvandsinstallationer. Forsyning af varmt vand er ikke underlagt lovkrav om en minimums temperatur på 50 °C i cirkulationssystemet, såfremt Rørcenteranvisning 017 følges. Dette skal forhindre vækst af legionella i de enkelte ejendommes systemer til varmtvand. Imidlertid medfører de høje temperaturer et betydeligt varmetab i distributionsnettet, hvilket koster på bundlinjen og i sidste ende udleder mere CO2 end nødvendigt.

Energibesparelser

Danish Clean Water A/S har gennem et toårigt projekt dokumenteret, at vores bekæmpelse af legionella er så effektiv, at det ikke er nødvendigt at opretholde 50 °C for at forhindre bakterievæksten. For de enkelte ejendomme vil det her og nu betyde besparelser på energiforbruget. På sigt er perspektiverne imidlertid endnu mere interessante – nemlig, at fjernvarmeværkerne vil kunne sænke temperaturen på fremløbstemperaturen og dermed bidrage til en generel reduktion af miljøbelastningen.

Sikker sænkning af temperaturen

Vores projekt ”Mikrobiologisk sikker sænkning af varmtvandstemperaturen” er gennemført med støtte fra Energistyrelsens ”Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram” (EUDP). Projektperioden varede fra november 2013 til november 2015. Vi har udviklet optimal dosering til vores DCW-units, og vi har dokumenteret, at denne dosering reducerer og kontrollerer legionella i forsyningsledningerne – også ved sænket cirkulationstemperatur. I strengen mellem cirkulation og taphane kan man med den optimale dosering opnå samme resultater, hvis der er tilstrækkeligt forbrug.

God driftsøkonomi

Efter installation af vores DCW-unit skal de driftsansvarlige sørge for at fylde salttabletter på generatoren, men i øvrigt kræver anlægget ingen service i den daglige brug. Vores løsning er både nem, grøn og prisvenlig. Vores projekt har godtgjort, at de fysisk-kemiske påvirkninger er uden betydning for rørsystemet i installationens levetid

Vi anbefaler, at de teknisk ansvarlige to gange om året gennemgår og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer føleren. 

Kontakt os

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af