Boligforeninger

I boligselskaber og almennyttige ejendomme får mange mennesker brugsvand fra samme rørsystemer. Det er derfor centralt for de teknisk ansvarlige at forhindre vækst af legionella i de enkelte ejendommes systemer til varmtvand. Hidtil har det ikke være realistisk at bekæmpe legionella, som trives i biofilmen på indersiden af rørsystemer, og mange beboere vil potentielt kunne blive smittet fra den samme kilde. Derfor har det hidtil været et lovkrav, at forsyning af varmt vand skal kunne opnå en temperatur på minimum 50 °C i varmtvandsbeholderne. Mange steder skruer de driftsansvarlige imidlertid temperaturen helt op på 58-60 °C for med sikkerhed at slå legionella ihjel. Det betyder store varmetab, til kalkede rørsystemer og udgifter til vedligehold – og ikke mindst alt for høje forbrugsregninger.

Energibesparelser

Gennem et toårigt projekt har Danish Clean Water A/S dokumenteret, at vores bekæmpelse af legionella er så effektiv, at det ikke er nødvendigt at opretholde de høje temperaturer for at forhindre bakterievæksten. For boligforeninger kan dette betyde store besparelser på energiforbruget ved installation af vores DCW-units.  Til almindeligt brugsvand er det unødvendigt at opretholde en temperatur på 50 °C, og perspektivet i vores projekt er, at temperaturen på varmt vand kan sænkes.

Grønne energibesparelser

Hvis boligforeningen sænker temperaturen fra 58 °C til 46 °C, vil energibesparelsen kunne betale hele anlægget tilbage på to år. Dette vil reducere varmetabet i rørsystemerne, mindske risikoen for kalkaflejringerne og bidrage til en generel reduktion af miljøbelastningen. Samtidig får boligselskaberne en sikker mikrobiologisk kontrol med et skånsomt biocid – hypoklorsyre, som findes i menneskers eget immunforsvar – som aktivstof. Vores NEUTHOX®-teknologi medfører således hverken risici for medarbejderne eller beboerne.

Lave driftsomkostninger

De årlige driftsomkostninger på vores DCW-units er lave, idet NEUTHOX®-væsken koster cirka 5 øre pr liter, og vores løsning er derfor både effektiv og økonomisk. Efter installation skal de driftsansvarlige sørge for at fylde salttabletter på, men i øvrigt kræver anlægget ingen service i den daglige brug.

Vi anbefaler, at de teknisk ansvarlige to gange om året gennemgår og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer føleren. 

Kontakt os

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af