Bakteriebekæmpelse i varmtvandssystemer

Effektiv bekæmpelse

Danish Clean Water leverer effektive og økonomiske desinfektionsanlæg og tilbyder dermed en hurtig bekæmpelse af biofilm og bakterier. Biofilmen, som sætter sig som en film på indersiden af rørene, fungerer som levested for bakterier, og den har hidtil været problematisk og bekostelig at fjerne. Desinfektion med gennemskylning ved høje temperaturer fjerner ikke biofilmen effektivt, og en del ældre anlæg tåler dårligt at blive udsat for store temperatursvingninger.

 

 

 

 

 

 

 

Sikker løsning

 

  • Giftfri og miljøvenlig
  • Ingen håndtering af saltsyre eller natriumklorit
  • Salt - Vand - elektricitet til produktion af desinfektionsvæsken Neuthox
  • Ingen anmærkninger or opbevaring af salt og Neuthox®
  • Ingen brug af beskyttelsespåklædning. briller, åndedrætsværn eller handsker
  • Registreret på EU's BPR liste Artikel 95 omhandlende Biocid Produkt Regulering

Kosteffektiv løsning

 

  • Ét system til håndtering af flere injektionspunkter
  • Minimal vedligeholdelse og servicering

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af