Brancher

En række forskellige brancher og sektorer har gavn af Danish Clean Waters teknologi. Vores DCW-units producerer miljøvenlig desinfektionsvæske, der er rettet mod at fjerne biofilm i alle slags rørsystemer og vandledningsanlæg. Biofilm forekommer i næsten alle vandforsyninger, og den danner både grobund for sygdomme i brugsvand og nedsætter varmeoverførsel i industrielle køleanlæg. Den er meget modstandsdygtig og lader sig kun vanskeligt fjerne, selv ved gennemskylning af rørene ved høje temperaturer. Mekanisk bekæmpelse er sjældent muligt i praksis, og mange ældre rørføringer tåler ikke store temperaturudsving. Derfor tyr en del driftsafdelinger til kemikalier, som belaster miljøet.

Med Danish Clean Waters DCW-units får man en enkel, grøn og økonomisk løsning, som fjerner biofilm og forhindrer tilvækst fremover. Anlæggene fra Danish Clean Water A/S er fuldautomatiske og kræver et minimum af daglig service. Samtidig er desinfektionsvæsken ugiftig og sikker i brug. De samlede drifts- og serviceomkostninger for en DCW-unit beløber sig typisk til maksimum 4.000 pr. år.

Et udpluk af de relevante brancher er:

Pleje- og sundhedssektoren

Offentlige institutioner inden for pleje- og sundhedssektoren har en forpligtelse til at sikre beboeres helbred og sundhed, især fordi der ofte kan være tale om mennesker med nedsat immunforsvar. Danish Clean Water tilbyder effektive løsninger, som dokumenteret bekæmper sygdomsfremkaldende bakterier og disses levesteder i rørføringerne.

Industrien  

Varmevekslere og køletårne, som på indersiden er belagt med biofilm, har nedsat effektivitet, fordi biofilmen fungerer som et isolerende lag. Dette betyder et unødvendigt stort energiforbrug, men det er sjældent en rentabel mulighed at standse driften for at rense anlæggene. Danish Clean Waters NEUTHOX®-teknologi fjerner biofilm og sænker dermed både energiomkostninger og udledninger til miljøet.

Fødevaresektoren

De primære fødevareproducenter kan opnå en bedre økonomi og sundere besætninger med bakteriebekæmpelse og ren vandforsyning. Dyrenes forurening af deres egen drikkevandsforsyning er svær at undgå, men konsekvenserne kan betydeligt afhjælpes ved en kontinuerlig desinfektion. Dermed kan eksempelvis kyllingefarme begrænse brugen af antibiotika, og de opnår på en gang bedre overlevelse og sundhed blandt dyrene, færre udgifter til penicillin og lavere miljøbelastning.

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af