Legionella sikring af det varme vand

Vores unikke DCW-units fjerner på få uger biofilm og bakterier og dermed Legionella i rørsystemerne, og processen foregår udelukkende med vand, salt og elektricitet. Dermed løser vi et velkendt, fordyrende og sundhedsfarligt problem for en række forskellige sektorer – fra offentlige plejecentre over fødevareproduktion til forsyningsanlæg.

Bakterier som legionella, E. coli og salmonella trives i biofilm, der lægger sig som slim på indersiden af rørsystemer og findes i næsten alle varmtvandssystemer og tekniske brugsvandsanlæg. Bekæmpelse kan være både bekostelig og vanskelig og ikke mindst problematisk for miljøet, fordi den ofte foregår med kemikalier.

 


 

Neuthox®

Desinfektionsmidler er underlagt EU’s biocidforordning, for at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø og for at skabe ensartede regler i EU. Forordningen er trådt  ikraft 1/9 2015.

ECHA Compliance

Legionella

Legionærsyge udgør en alvorlig sundhedsrisiko for især ældre og svækkede mennesker, og bakterien legionella er hyppigt forekommende i brugsvand. Plejehjem, hospitaler og andre institutioner har derfor en særlig interesse i at bekæmpe bakterien.

Læs mere om legionellabekæmpelse her

Energibesparelse

Med bekæmpelse af biofilm og bakterier kan blandt andre boligselskaber sænke temperaturen på varmt vand adskillige grader. Besparelserne kan tjene hele anlægget hjem på få år.

 

Læs mere om energibesparelser her

Dyrevelfærd

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis malkebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, vokser hurtigere og trives bedre.
 

Læs mere om dyrevelfærd fordele her

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af