DCW har løsningen til at spare energi og komme Legionella til livs

I gennem et 2,5 årigt projekt er det dokumenteret, at Legionella bakterien reduceres til 0 i det varme brugsvand, vi kalder det Zero Legionella og samtidig er det muligt at opnå en energibesparelse på 30 - 40%, på opvarmning af det varme brugsvand. 

 

                                                                          

Energibesparelse

Med bekæmpelse af biofilm og bakterier kan blandt andre boligselskaber sænke temperaturen på varmt vand adskillige grader. Besparelserne kan tjene hele anlægget hjem på få år.

 

Læs mere om energibesparelser her

Legionella

Legionærsyge udgør en alvorlig sundhedsrisiko for især ældre og svækkede mennesker, og bakterien legionella er hyppigt forekommende i brugsvand. Plejehjem, hospitaler og andre institutioner har derfor en særlig interesse i at bekæmpe bakterien.

Læs mere om legionellabekæmpelse her

Dyrehold

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis malkebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, vokser hurtigere og trives bedre.

Læs mere om dyrehold og fordele her

Danish Clean Water A/S

 

Sociale links

  

Medlem af